Školní firma má své logo

Aktuálně

Od prosince 2023 probíhala soutěž žáků „Návrh loga pro školní firmu“. Celkem se soutěže zúčastnilo 50 žáků. Zástupci školní firmy Smart Machine – Polymery vybrali do užšího výběru 9 návrhů, z nichž po hlasování do finále postoupila 3 loga. O konečném vítězi rozhodlo hlasování žáků a zaměstnanců školy v termínu 24. – 26. ledna 2024. Odměny vítězům byly předány společně s pololetním výpisem vysvědčení.

Autor vítězného loga: Matěj Přeučil 1.N