Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

OKAP

Projekty (ukončené)

Identifikace projektu Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 Datum zahájení projektu:      1. 7. 2018 Datum ukončení projektu:     30. 6. 2021 Celkové způsobilé výdaje:      11 473 057,34 Kč …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Elektrolaboratoře

Projekty (ukončené)

Projekt ELEKTROLABORATOŘE Integrovaný regionální operační program Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525 Datum zahájení projektu:      červen 2016 Datum ukončení projektu:     říjen 2018 Celkové způsobilé výdaje:      26 806 635,- Kč Celkové výdaje připadající na SŠT:  1 876 …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

OKAP II

Projekty (ukončené)

Identifikace projektu Název projektu: Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 Realizace: 7/2021–11/2023 Podporované oblasti: odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností. Identifikační údaje …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Laboratoře technických měření

Projekty (ukončené)

Projekt LABORATOŘE TECHNICKÝCH MĚŘENÍ Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005389 Datum zahájení projektu:      1. únor 2017 Datum ukončení projektu:     30. 9. 2018 Celkové způsobilé výdaje:      8 818 006,82 Kč Celkové výdaje připadající na SŠT: …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění

Projekty (ukončené)

Projekt LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY SVAŘOVÁNÍ A OBRÁBĚNÍ je spolufinancován Evropskou unii.   Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695 Datum zahájení projektu:      1. 9. 2016 Datum ukončení projektu:     31. 12. 2018 Celkové způsobilé výdaje:      …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Vytvoření minipodniků

Projekty (ukončené)

Název projektu: Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0005 Datum zahájení projektu: 1. 9. 2014 Datum ukončení projektu: 31. 7. …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

SIPVZ

Projekty (ukončené)

Projekty SIPVZ Laboratoř simulace obrábění na CNC strojích rok 2005 Cílem projektu je zavádění ICT a nových trendů do výuky obrábění a umožnění žákům práci s nejnovějšími technologiemi, které jsou používané v současné době ve …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Projekty (ukončené)

Projekt PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ Je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006561 Datum zahájení projektu: 01. 09. 2017 Datum ukončení projektu: 31. 08. 2019 Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Laboratoře virtuální reality

Projekty (ukončené)

Projekt LABORATOŘE VIRTUÁLNÍ REALITY Integrovaný regionální operační program Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 Realizace projektu: rok 2018 Celkové náklady projektu: 32.000.000 Kč Celkové uznatelné náklady projektu: 31.868.110 Kč – vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování): …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Podpora strojirenských oborů

Projekty (ukončené)

Projekt Podpora strojírenských oborů Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01670 Doba realizace projektu: duben-prosinec 2015 Celkové způsobilé výdaje: 39.700.409,79 Kč Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a přiblížení k podmínkám, které jsou v praxi a tím zvýšení uplatnitelnosti …