Stipendia

Šikovných studentů si vážíme a rádi je za dobré výsledky odměníme. V některých oborech nabízíme hned několik stipendijních programů, které jako náš žák můžeš využít a něco si za studium přivydělat.

Podporované obory

 • Nástrojař
 • Mechanik seřizovač
 • Elektrikář – silnoproud
 • Obráběč kovů
 • Strojní mechanik – zámečník


Možnosti se na každém trochu liší a platí pro ně různé podmínky podle toho, jaký stipendijní program je podporuje. Máme tři typy programů:
 • Motivační stipendia (pravidelný příspěvek z prostředků MSK za řádné studium)
 • Prospěchová stipendia (odměna z prostředků MSK za dobré známky)
 • Podniková stipendia (podpora od spolupracujících firem za řádné studium s požadovaným prospěchem)

šedý grafický prvek

Jaké stipendium můžu získat?

Obor / stipendium Motivační Prospěchové Podnikové
Nástrojař
Mechanik seřizovač
Elektrikář – silnoproud
Obráběč kovů
Strojní mechanik – zámečník


Podmínky pro získání stipendia

Motivační složka


Obor:
Nástrojař

Výše stipendia: 700 Kč / měsíc

 • žádná neomluvená absence
 • žádné výchovné opatření (ředitelská důtka, podmíněné vyloučení...)
 • jednička z chování

Prospěchová složka


Obory:
Nástrojař
Mechanik seřizovač
Elektrikář – silnoproud

Výše stipendia:

 • Úroveň A: 1000 Kč / pololetí
 • Úroveň B: 3000 Kč / pololetí
 • Úroveň C: 5000 Kč / pololetí

Úroveň A:

 • žák na vysvědčení prospěl
 • známka z odborného výcviku nejhůře 3

Úroveň B:

 • pro maturitní obory: průměr do 2,0
 • pro učební obory: průměr do 2,4
 • známka z odborného výcviku nejhůře 2

Úroveň C:

 • žák prospěl s významenáním
 • známka z odborného výcviku = 1

Stipendia od firem


Obory:
Strojní mechanik – zámečník
Obráběč kovů

Výše stipendia: 1500 Kč / čtvrtletí

 • žádná neomluvená absence
 • žádné výchovné opatření (ředitelská důtka, podmíněné vyloučení...)
 • průměr v odborném výcviku nejhůře 2
 • průměr v profilových předmětech nejhůře 3

Profilové předměty: technologie, strojírenská technologie, strojnictví, základy elektrotechniky, technická dokumentace

PODNIKOVÁ STIPENDIA

Žáci 2.–4. ročníku oborů strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů, elektrikář-silnoproud a mechanik seřizovač mohou získat individuální podnikové stipendium na základě smlouvy mezi firmou a studentem (zákonným zástupcem).

Stipendijní řád