Maturity

Co tě čeká


Maturita má společnou část a školní část. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď angličtina, nebo matematika - podle toho, co si vybereš.

Povinné zkoušky společné části budeš dělat formou didaktického testu a místo známky ti povíme, jestli jsi uspěl/neuspěl.

K maturitní (opravné nebo náhradní) zkoušce se přihlásíš podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. 12. pro jarní zkušební období a do 25. 6. pro podzimní zkušební období.

Termíny maturit


Třída 4.Č
Jaro
Podzim
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl
2. září 2023
Podání přihlášk k MZ řediteli školy
1. prosince 2023
26. června 2024
Ukončení klasifikace za 2. pololetí
24. dubna 2024
Pedagogická rada
26. dubna 2024
Vydání vysvědčení
30. dubna 2024
Zadání závěrečné práce
15. prosince 2023
Realizace zadání závěrečné práce
od 1. ledna 2024
do 31. března 2024
Předání seznamu vybraných literárních děl
31. března 2024
Písemná práce z ČJL - harmonogram
23. dubna 2024
10. září 2024
Písemná práce z CJ - harmonogram
24. dubna 2024
11. září 2024
Praktická zkouška z odborného výcviku
15. - 18. dubna 2024
5. - 6. září 2024
Didaktické testy společné části MZ
2. - 3. května 2024
1.-3. září 2024
Studijní volno žáků
13 - 17. května 2024
Ústní část MZ
20. - 24. května 2024
12. září 2024


Třída 2.A, 3.P
Jaro
Podzim
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl
2. září 2023
Podání přihlášk k MZ řediteli školy
1. prosince 2023
26. června 2024
Ukončení klasifikace za 2. pololetí
24. dubna 2024
Pedagogická rada
26. dubna 2024
Vydání vysvědčení
30. dubna 2024
Předání seznamu vybraných literárních děl
31. března 2024
Písemná práce z ČJL
23. dubna 2024
10. září 2024
Písemná práce z CJ
24. dubna 2024
11. září 2024
Praktická zkouška z odborných předmětů
29. dubna 2024
9. září 2024
Didaktické testy společné části MZ
2. - 3. května 2024
1.-3. září 2024
Studijní volno žáků
20 - 24. května 2024
Ústní část MZ
27. - 30. května 2024
13. září 2024

Harmonogram 4. Č
Harmonogram 2. A

Společná část

Český jazyk a literatura


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika/Angličtina


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Profilová část

Obor Mechanik seřizovač

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk, pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky
 • technologie
 • odborný výcvik
 • technická dokumentace

 • 2 nepovinné zkoušky
  • fyzika
  • základy strojírenství

Obor Podnikání

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk, pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky
 • ekonomika
 • obchodní činnost


 • 2 nepovinné zkoušky
  • účetnictví
  • marketing