Maturity

Co tě čeká


Maturita má společnou část a školní část. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď angličtina, nebo matematika - podle toho, co si vybereš.

Povinné zkoušky společné části budeš dělat formou didaktického testu a místo známky ti povíme, jestli jsi uspěl/neuspěl.

K maturitní (opravné nebo náhradní) zkoušce se přihlásíš podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. 12. 2022 pro jarní zkušební období a do 25. června 2023 pro podzimní zkušební období.

Termíny maturit


4. Č
jarní
podzimní
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl
2. 9. 2022
Podání přihlášk k MZ řediteli školy
1. 12. 2022
25. 6. 2023
Ukončení klasifikace za 2. pololetí
21. 4. 2023
Pedagogická rada
26. 4. 2023
Vydání vysvědčení
28. 4. 2023
Zadání závěrečné práce
15. 12. 2022
Realizace zadání závěrečné práce
od 1. ledna 2023
do 31. března 2023
Předání seznamu vybraných literárních děl
31. 3. 2023
Písemná práce z ČJL
24. 4. 2023
8. 9. 2023
Písemná práce z CJ
25. 4. 2023
11. 9. 2023
Praktická zkouška z odborného výcviku
11.–17. 4. 2023
7. 9. 2023
Didaktické testy společné části MZ
2.–5. 5. 2023
4.–6. 9. 2023
Studijní volno žáků
15.–19. 5. 2023
Ústní část MZ
22.–26. 5. 2023
14. 9. 2023
2. A
jarní
podzimní
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl
2. 9. 2022
Podání přihlášk k MZ řediteli školy
1. 12. 2022
25. 6. 2023
Ukončení klasifikace za 2. pololetí
21. 4. 2023
Pedagogická rada
26. 4. 2023
Vydání vysvědčení
28. 4. 2023
Předání seznamu vybraných literárních děl
31. 3. 2023
Písemná práce z ČJL
24. 4. 2023
8. 9. 2023
Písemná práce z CJ
25. 4. 2023
11. 9. 2023
Praktická zkouška z odborných předmětů
28. 4. 2023
7. 9. 2023
Didaktické testy společné části MZ
2.–5. 5. 2023
4.–6. 9. 2023
Studijní volno žáků
9.–15. 5.
Ústní část MZ
16.–18. 5. 2023
13. 9. 2023


Společná část

Český jazyk a literatura


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika/Angličtina


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Profilová část

Obor Mechanik seřizovač

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk, pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky
 • technologie
 • odborný výcvik
 • technická dokumentace

 • 2 nepovinné zkoušky
  • fyzika
  • základy strojírenství

Obor Podnikání

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk, pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky
 • ekonomika
 • obchodní činnost


 • 2 nepovinné zkoušky
  • účetnictví
  • marketing