Maturity

Co tě čeká


Maturita má společnou část a školní část. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď angličtina, nebo matematika - podle toho, co si vybereš.

Povinné zkoušky společné části budeš dělat formou didaktického testu a místo známky ti povíme, jestli jsi uspěl/neuspěl.

K maturitní (opravné nebo náhradní) zkoušce se přihlásíš podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. 12. 2021 pro jarní zkušební období.

Termíny maturit

4. Č2. A
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl30. září 2021
Podání přihlášk k MZ řediteli školy1. prosince 2021
Ukončení klasifikace za 2. pololetí22. dubna 2022
Pedagogická rada26. dubna 2022
Vydání vysvědčení29. dubna 2022
Zadání závěrečné práce16. prosince 2021x
Realizace zadání závěrečné práceod 1. ledna 2022x
do 31. března 2022x
Předání seznamu vybraných literárních děl31. března 2022
Písemná práce z ČJL19. dubna 2022
Opravná zkouška (písemná práce z ČJL)7. září 2022
Písemná práce z CJ20. dubna 2022
Opravná zkouška (písemná práce z CJ)8. září 2022
Praktická zkouška z odborného výcviku4. - 12. dubna 2022x
Opravná zkouška (praktická zkouška z odborného výcviku)5. září 2022x
Praktická zkouška z odborných předmětůx28. dubna 2022
Opravná zkouška (praktická zkouška z odborných předmětů)x9. září 2022
Ukončení výuky29. dubna 2022
Didaktické testy společné části MZ2. - 6. května 2022
Opravná zkouška (didaktické testy společné části MZ dle harmonogramu Cermat)2. - 4. září 2022
Studijní volno žáků9. - 13. května 202216. - 20. května 2022
Ústní část MZ16. - 20. května 202223. - 25. května 2022
Opravná zkouška (ústní část MZ)13. září 202214. září 2022
Slavnostní vyřazení absolventů26. května 20221. června 2022
Písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky se mohou konat od 1. dubna 2022, praktické zkoušky popř. i dříve.

Harmonogram maturit 2022 (mechanik seřizovač)

Harmonogram maturit 2022 (podnikání)

Společná část

Český jazyk a literatura


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika / Angičtina


 • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Profilová část

Obor Mechanik seřizovač

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk, pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky
 • technologie
 • odborný výcvik
 • technická dokumentace

 • 2 nepovinné zkoušky
  • fyzika
  • základy strojírenství

Obor Podnikání

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk, pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky
 • ekonomika
 • obchodní činnost


 • 2 nepovinné zkoušky
  • účetnictví
  • marketing

Potřebuješ poradit?

+420 555 538 146
info@sst.opava.cz