Upozornění na komplikaci v dopravě a parkování u školy

Aktuálně

Ve dnech 27. 5. – 17. 6. 2024 budou na pozemku společnosti FBT logistics, Kolofíkovo nábřeží 1364/56, Opava, prováděny stavebně-výkopové práce.

V důsledku této činnosti bude na Kolofíkově nábřeží kolem školy zvýšený pohyb stavebně-dopravní techniky. Odvoz a zpětný návoz zeminy bude prováděn pomocí sklápěcích vozidel.

Zvažte v těchto dnech parkování osobních vozidel u krajnice – může dojít ke škodám na vozidlech.