KOVO – JUNIOR 2024

Aktuálně

Ve dnech 22. a 24. dubna 2024 proběhla na naší škole celostátní soutěž zručnosti KOVO JUNIOR 2024 pro žáky oborů strojní mechanik, nástrojař a puškař.

Finálového klání se zúčastnilo sedmnáct žáků z celé republiky, včetně reprezentanta naší školy Vitalije Kacharaby z 2. N, vítěze krajského kola.

Během prvního dne měli soutěžící za úkol vyrobit z připraveného polotovaru ve stanoveném čase 6 hodin funkční univerzální klíč. Druhý den je čekalo měření v metrologické učebně.

Na přesnost soutěžících dohlíželo pět rozhodčích. Nejlepších výsledků dosáhl a první místo získal žák Průmyslové střední školy Letohrad Vítězslav Falta. Na druhém místě se umístil Vitalii Kacharaba z naší školy. Třetí příčku obsadil Ondřej Dvořák reprezentující Střední školu strojírenskou a elektrotechnickou Brno.

Ceny vítězům předali zástupci partnerů soutěže – Moravskoslezský kraj, FERRAM a.s. a Prestar s. r. o. spolu s ředitelem SŠT Opava.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, obrovskou snahu a skvělé výkony, vítězům blahopřejeme k úspěchu.