GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a kontaktní údaje správce:

název organizace: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Josef Vondál

telefon: 739 498 987, e-mail: vondal@sst.opava.cz

(dále jen "správce")

Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

název organizace: Jobman s.r.o., IČ: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10,

komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha,

kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA

telefon: 910 120 377, e-mail: dpo@dpohotline.cz, datová schránka: tkyd8fz,

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete níže (žáci a zákonní zástupci, smluvní partneři, uchazeči o zaměstnání, kamerový systém).

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.


Dokumenty týkající se ochrany osobních údajů ke stažení