Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Digitalizujeme školu

Projekty (probíhající)

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: 29 766,- Kč k …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Digitalizujeme školu

Projekty (probíhající)

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: 462 000,- Kč k dosažení …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Operační program Jan Amos Komenský

Projekty (probíhající)

Identifikace projektu Název projektu: Personální podpora pro zabezpečení a rozvoj individuálního vzdělávání žáků, podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy Sídlo: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava Reg.č.projetku: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003615 Termín realizace projektu: 1. 2. 2023 …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Projekty (probíhající)

Operační program: Spravedlivá transformace Název projektu: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání reg.č. projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2027 Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na …

Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

TechRem

Projekty (probíhající)

Identifikace projektu Operační program: Integrovaný regionální operační program Název projektu: Podpora technických a řemeslných oborů v MSK Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809 Role školy: partner v projektu Moravskoslezského kraje Cíl projektu Cílem projektu je zvýšení kvality …

Nabídka DVPP

Projekty (probíhající)

Aktuální nabídka DVPP Název vzdělávací akce: Metrologie Termín konání: dle domluvy (8x prezenční výuka v rozsahu 50 hodin) Cílová skupina: učitelé odborných předmětů, učitelé odborného výcviku, učitelé praktického vyučování, min. 6 účastníků. Cena: 4 871,- …