Studentské infomační dny 2024

Aktuálně

640 studentů, 46 škol, čtyři města, tři odborné přednášky, tři praktické úkoly – to byly
Studentské informační dny Schrack Technik 2024.

Studenti se během dopoledního programu dozvěděli, jak funguje internet, kam sahá jeho
historie, co je to paketová síť, fakta a zajímavosti. Dále co je to Schrack Design a jaké jsou
jeho výhody. Michal Oplt seznámil publikum s tématem Elektromobilita.
V praktické části programu si studenti ověřili svoji zručnost při zapojování žaluziových relé,
dále navrhovali vhodné komponenty a kabely pro domovní instalaci včetně jejího nacenění.
Třetím a posledním praktickým úkolem bylo za pomocí katalogů vyřešit křížovku a poté
provést výpočet. Třešničkou na dortu bylo vyhlášení Dobrovolného úkolu na Schrack Design
a Bonusový úkol během přestávky.
Ti nejlepší získali hodnotné ceny. Ocenili jsme nejen první místa v každé kategorii, ale
na své si přišli i ti, kteří vybojovali druhé a třetí místo.