Harmonogram školního roku

Hledáš termíny prázdnin, nebo třeba zkoušek? Tady najdeš všechny.

Harmonogram školního roku
Termín
Motivační workshop tříd 1. Č, 1. Z a 1. O
29.–30. srpna 2022
Motivační workshop tříd 1. E a 1. N
31. srpna – 1. září 2022
Zahájení školního roku 2022/2023

1. září 2022

Třídní schůzky (1. ročník)

20. září 2022 v 16 hod.

Podzimní prázdniny

26.–27. října 2022

PR 1. čtvrtletí
8. listopadu 2022
Třídní schůzky
8. listopadu 2022 v 16 hod
Den otevřených dveří
1. prosince 2022 v době 9–17 hod

Vánoční prázdniny

23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

Den otevřených dveří
21. ledna 2023 v době 9–17 hod
PR 2. čtvrtletí
24. ledna 2023
Vysvědčení za 1. pololetí

31. ledna 2023

Pololetní prázdniny

3. února 2023

Ples strojařů
únor 2023
Jarní prázdniny

27. února – 5. března 2023

PR 3. čtvrtletí
4. dubna 2023
Třídní schůzky
4. dubna 2023 v 16 hod.
Velikonoční prázdniny

6. dubna 2023

Didaktické testy
2.–5. května 2023
PR 4. čtvrtletí
27. června 2023
Vysvědčení za 2. pololetí

30. června 2023

Hlavní prázdniny

1. července – 3. září 2023