Školní firma má své logo

Aktuálně

Od prosince 2023 probíhala soutěž žáků „Návrh loga pro školní firmu“. Celkem se soutěže zúčastnilo 50 žáků. Zástupci školní firmy Smart Machine – Polymery vybrali do užšího výběru 9 návrhů, z nichž po hlasování do finále postoupila …

Soutěž tříčlenných družstev v řešení sudoku 2024

Aktuálně

V průběhu 2. pololetí školního roku 2023/2024 nás opět čeká Soutěž tříčlenných družstev v řešení sudoku. Soutěž organizuje Hráčská asociace logických her a sudoku ve spolupráci se školami, které pomáhají pořádat jednotlivá regionální kola. Z …

Vítězství v krajském kole KOVO Junior 2024

Aktuálně

Dne 1. 2. 2024 se v SŠ a VOŠ Kopřivnice konalo krajské kolo soutěže KOVO Junior pro obory strojní mechanik, nástrojař a puškař. Zúčastnilo se devět škol z kraje, tu naši velmi úspěšně reprezentoval žák …

Infotherma 2024

Aktuálně

Naši elektrikáři, doplněni několika zájemci z řad obráběčů, navštívili 25.1.2024 v Ostravě na Černé louce velmi zajímavou výstavu Infotherma 2024. Jedná se o specializovanou a významnou výstavu věnovanou vytápění, úsporám energií a obnovitelným zdrojům. Na …

KOVO Junior Mechanik seřizovač 2024

Aktuálně

Naše škola pořádala dne 24. 1. 2024 regionální kolo soutěže KOVO JUNIOR 2024 v oboru Mechanik seřizovač. Soutěžící, tak jako každý rok, museli prokázat své znalosti ve dvou oblastech: programování a měření součástí. Letošní ročník …