Finále BeastGym v silovém trojboji

Aktuálně

Naši školu 15. 5. 2024 reprezentovali Vítězslav Tampa, Michal Elbl a Josef Bernat, všichni z 2.O. Účastníci finále museli absolvovat na trenažerech 2 km jízdy na kole, 1 km veslování a 500 m sprint na …

Podnikatelský inkubátor – Workshop Můžeš podnikat

Aktuálně

V rámci aktivity projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání (CZ.10.03.01/00/22_003/0000072), se dne 9. 5. 2024 uskutečnilo další setkání s podnikateli. Vojtěch Šimetka a Adam Milata seznámili žáky třídy 1.A (nástavbové studium Podnikání) se svými podnikatelskými …

Krajem našich literátů

Aktuálně

Díky Operačnímu programu Jan Amos Komenský se ve dnech 9. až 10. května 2024 uskutečnila kulturní exkurze do východních Čech. Zúčastnili se jí vybraní žáci z prvních a druhých ročníků naší školy. Společně jsme navštívili Babiččino …

Soutěž zručnosti „Zlatý pilník“ 2024

Aktuálně

Střední škola technická Opava pořádala 6. května 2024 již 20. ročník soutěže zručnosti s mezinárodní účastí „Zlatý pilník“. Soutěž je určena žákům oborů se zaměřením na rukodělné zpracování kovů jako je např. strojní mechanik, nástrojař, …

Upozornění na komplikaci v dopravě a parkování u školy

Aktuálně

Ve dnech 27. 5. – 17. 6. 2024 budou na pozemku společnosti FBT logistics, Kolofíkovo nábřeží 1364/56, Opava, prováděny stavebně-výkopové práce. V důsledku této činnosti bude na Kolofíkově nábřeží kolem školy zvýšený pohyb stavebně-dopravní techniky. Odvoz a zpětný …

KOVO – JUNIOR 2024

Aktuálně

Ve dnech 22. a 24. dubna 2024 proběhla na naší škole celostátní soutěž zručnosti KOVO JUNIOR 2024 pro žáky oborů strojní mechanik, nástrojař a puškař. Finálového klání se zúčastnilo sedmnáct žáků z celé republiky, včetně …

Studentské infomační dny 2024

Aktuálně

640 studentů, 46 škol, čtyři města, tři odborné přednášky, tři praktické úkoly – to byly Studentské informační dny Schrack Technik 2024. Studenti se během dopoledního programu dozvěděli, jak funguje internet, kam sahá jeho historie, co …

Exkurze – duben 2024

Aktuálně

A protože je třeba teoretické znalosti ověřit v praxi, navštívili naši žáci i v dubnu několik strojírenských firem, aby se seznámili se skutečným provozem a ověřili si, že jejich nově nabyté znalosti se v praxi …