Závěrečné zkoušky

Jestli jsi studentem/studentkou některého z učebních oborů, čeká tě na konci studia závěrečná zkouška.

Termíny závěrečných zkoušek

Termíny závěrečných zkoušek - 3. termín - prosinec 2022

písemná zkouška

5. 12. 2022

8:00 hodin

sborovna

praktická zkouška

6.–7. 12. 2022

7:00 hodin

příslušná dílna

ústní zkouška

15. 12. 2022

8:00 hodin

společenská místnost

Termíny závěrečných zkoušek - jaro 2022

Třída

Ukončení vyučování

Písemná práce

Praktické zkoušky

Ústní zkoušky

3. E

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–3. 6. 2022

14. 6. 2022

3. N

31. 5. 2022

1. 6. 2022

6.–7. 6. 2022

16. 6. 2022

3. O

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–3. 6. 2022

13. 6. 2022

3. Z

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–3. 6. 2022

15. 6. 2022

3. SP

31. 5. 2022

1. 6. 2022

6.–7. 6. 2022

16. 6. 2022

3. KŠ (ŠO)

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–3. 6. 2022

16. 6. 2022

3. KŠ (KP)

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–6. 6. 2022

16. 6. 2022