Závěrečné zkoušky

Jestli jsi studentem/studentkou některého z učebních oborů, čeká tě na konci studia Závěrečná zkouška.

Termíny závěrečných zkoušek

Třída

Ukončení vyučování

Písemná práce

Praktické zkoušky

Ústní zkoušky

3. E

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–3. 6. 2022

14. 6. 2022

3. N

31. 5. 2022

1. 6. 2022

6.–7. 6. 2022

16. 6. 2022

3. O

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–3. 6. 2022

13. 6. 2022

3. Z

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–3. 6. 2022

15. 6. 2022

3. SP

31. 5. 2022

1. 6. 2022

6.–7. 6. 2022

16. 6. 2022

3. KŠ (ŠO)

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–3. 6. 2022

16. 6. 2022

3. KŠ (KP)

31. 5. 2022

1. 6. 2022

2.–6. 6. 2022

16. 6. 2022


Závěrečné zkoušky se budou skládat ze dvou dílčích zkoušek – povinné praktické a z rozhodnutí ředitele ústní zkoušky.