Průběh výuky

Přehled průběhu teoretické výuky i odborného výcviku.

Teoretická výuka

Začíná v 8:00. Výjimkou jsou nulté hodiny začínající v 7:05.

Odborný výcvik

Probíhá ve dvou směnách:

  Ranní směna3leté obory1.–2. ročník7:00–13:30

3. ročník 6:00–13:30 (7:00–14:30)
4letý obor 1.–3. ročník 7:00–13:30
4. ročník 6:00–13:30 (7:00–14:30)
Odpolední směna 3leté obory 1.–2. ročník 13:30–20:00
3. ročník 12:30–20:00
4letý obor 1.–3. ročník 12:30–20:00
4. ročník 12:30–20:00

  Odborný výcvik ve firmách

  Žák je povinen být 5 minut před zahájením vyučování ve své třídě nebo na pracovišti odborného výcviku. Na odborném výcviku bude řádně ustrojen v pracovním oděvu.

Omlouvání absence

Při plánované krátkodobé absenci např. návštěvě lékaře je žák povinen předložit písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku předem.

Při plánované dlouhodobé absenci, tzn. absenci delší než 1 den, je žák povinen předložit žádost o uvolnění z výuky písemnou formou řediteli. Žádost se podává prostřednictvím třídního učitele předem.

Při delší nepřítomnosti je žák povinen do tří dnů od zahájení sdělit důvody absence.

V případě opakovaných uvolňování z výuky v důsledku nevyhovujícího dopravního spojení je nutný souhlas ředitele. Žádost se podává písemně prostřednictvím třídního učitele nebo učitele odborného výcviku. K žádosti se dokládá výpis spojení mezi Opavou a místem bydliště.

Omlouvání absence se řídí školním řádem, celé znění najdete ve složce Úřední deska.