Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Archív

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – ::MECHANIK SEŘIZOVAČ:: Uchazeči jsou přijímáni na základě součtu bodů za průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku, průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku, průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, M, AJ, F …

Dodatek MŠMT ke konání písemné přijímací zkoušky

Archív

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může přijít na zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu. Je nutné potvrdit řediteli …

GDPR – testování zaměstnanců na COVID-19

Archív

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 09.04.2021   Tento dokument předkládá Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena Vám zaměstnancům jako subjektu údajů (společně “vy” …

GDPR – testování žáků na COVID-19

Archív

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 09.04.2021   Tento dokument předkládá Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena Vám zákonným zástupcům dětí/žáků jako subjektů údajů …

Kritéria přijímacího řízení

Archív

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace vyhlašuje  1. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022   KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ U všech oborů (kromě nástavby) je povinné potvrzení lékaře. Tříleté obory – obory …

Stipendijní řád

Archív

Stipendijní řád organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Část I Čl. I. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším …

Směrnice SŠT o ukončování studia maturitní zkouškou

Archív

Směrnice SŠT č. 120/2020 Všeobecná ustanovení 1.1    Tato směrnice se vztahuje na studijní obory schválené zřizovatelem a uvedené v síti škol. Jsou to obory: 23–45–L/01  Mechanik seřizovač 64–41–L/51  Podnikání – nástavbové studium v denní a …