O Kolofíku

Kolofík znamená skvělou praxi, moderní vybavení a dobrou atmosféru. Podívejte se na naše kořeny a zjistíte, že máme na čem stavět.

O Kolofíku

Kolofík znamená skvělou praxi, moderní vybavení a dobrou atmosféru. Podívejte se na naše kořeny a zjistíte, že máme na čem stavět.

Z historie


Základy Kolofíku

Počátky a linka vedoucí k Ostroji Opava

Počátky existence Střední školy technické v Opavě bychom nalezli už na konci 40. let minulého století, kdy narůstající potřeba kvalifikované pracovní síly ve strojírenském průmyslu dala podnět ke vzniku učňovského střediska při podniku Ostroj Opava. V dubnu roku 1958 tehdejší OU n.p. Ostroj Opava (odborné učiliště národního podniku) začalo poskytovat střední vzdělání.

V této době se vyučovaly obory strojní zámečník, univerzální nástrojař, univerzální soustružník, univerzální frézař a brusič kovů. Všechny tyto obory byly tříleté.

Šedesátá léta v duchu růstu

Ve školním roce 1965/66 bylo vyučování zahájeno v nové školní budově s moderně vybavenou tělocvičnou. Rovněž celý komplex školy byl postupně dovybavován a zvelebován. Byly vysázeny břízky, vyasfaltováno parkoviště, úprav se dočkal i kulturní sál nad dílnami, který se stal oblíbeným místem společenských akcí učňů i zaměstnanců. Také mimoškolní aktivity se v této době zdařile rozvíjely, téměř samozřejmostí se staly sportovní úspěchy v házené, hokeji, odbíjené, atletice a kopané.

Šedesátá léta symbolicky zakončil pohnutý rok 1968, kdy musela školu pro své politické postoje opustit řada pracovníků.


Sedmdesátá a osmdesátá léta

V sedmdesátých letech došlo k postupné přestavbě učňovského školství, která se dotkla i Střední školy technické v Opavě. V roce 1978 byla škola zařazena mezi Střední odborná učiliště v rámci učilišť OKR (Ostravsko-karvinský revír), proto byla škola přejmenována na „Střední odborné učiliště strojírenské“ v Opavě.

V této době se objevuje i čtyřletý studijní obor mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky, který již byl zakončen maturitní zkouškou, jež umožňovala následné studium na univerzitách.

V osmdesátých letech se vzdělávací systém školy ustaluje a pokračuje i pestrá sportovně-kulturní činnost, což dobře ilustruje opakované vítězství v soutěži „O nejlepší sportovní učiliště OKD“ a dalších soutěžích. V této době je ve škole vybudována i první učebna výpočetní techniky.

Devadesátky a doba po revoluci

Převratná léta devadesátá musela nutně zasáhnout i do osudu školy, po několika změnách zřizovatele je 1. 9. 1994 SOU přejmenováno na Integrovanou střední školu – Centrum odborné přípravy. Se změnou názvu souviselo i složení nabízených oborů, které bylo obohaceno o management strojírenství.

Po zničujících povodních v roce 1997 byl celý areál modernizován, přibyla sauna, posilovna, beachvolejbalová hřiště, učebna techniky CNC atd. V roce 1998 došlo ke sloučení s SOU Dolní Benešov.

Od 1.1 2006 nese název Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace.

Kolofík dnes


Kolofík je školou, kde dostane příležitost úplně každý. Absolventi jsou skvěle uplatnitelní a připraveni začít hned po škole pracovat nebo se dále vzdělávat.

Jsme skvělou volbou pro všechny, které zajímá strojírenství a technika. Díky kvalitnímu technickému vzdělání a důrazu na praxi se naši žáci nemusí po škole bát o uplatnění. Bonusem navíc jsou skvělí přátelé z řad spolužáků a samostatnost, díky které se v životě neztratí.

Image
studenti při praxi s výrobky

Naši partneři

logo OSTROJ
logo Ferram
logo Prestar
logo KSR
logo strojírna vehovský
logo hansen electric
Image
logo Brano

Chceš se o nás dozvědět víc?

Zjisti, proč studovat u nás