Přijímací řízeníPřijímací řízeníPřijímací řízení 2024/2025

Výsledky 2. kola přijímacího řízení
Informace k zahájení školního roku

Co dělat, když tě nepřijali na žádnou školu

Od 21. 5. do 24. 5. 2024 můžeš podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení. Stejně jako v 1. kole můžeš vybrat maximálně 3 obory. K přihlášce přilož prospěch za poslední dva ročníky ZŠ a potvrzení od lékaře.

Ve 2. kole se už do maturitního oboru nedělají písemné přijímačky, započítají se tvé výsledky z 1. kola. Pokud jsi v 1. kole nedělal/a jednotné přijímačky z matematiky a češtiny, můžeš se hlásit jen na nematuritní obory.

Volná místa ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

počet

volných míst

potvrzení lékaře

23-51-H/01  Strojní mechanik

1

ano

23-52-H/01  Nástrojař

13

ano

23-56-H/01  Obráběč kovů

13

ano

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby

2

ano

31-59-E/01  Šití oděvů

4

ano

ČTYŘLETÝ OBOR S MATURITOU

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

13

ano

Info web CERMAT
Systém e-přihlášek DIPSY

Termíny přehledně

1. až 20. února 2024

Podávání přihlášek

12. a 15. dubna 2024

Řádné termíny zkoušek

29. a 30. dubna 2024

Náhradní termíny zkoušek

15. května 2024

Zveřejnění výsledků CERMATem

Nabízené obory

Název oboru Kód oboru Forma studia Délka studia Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 denní 4 maturitní zkouška 30
Strojní mechanik – zámečník 23-51-H/01 denní 3 závěrečná zkouška 24
Nástrojař 23-52-H/01 denní 3 závěrečná zkouška 24
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 3 závěrečná zkouška 30
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 3 závěrečná zkouška 21
Strojírenské práce – Zámečnické práce 23-51-E/01 denní 3 závěrečná zkouška 7
Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce 65-51-E/01 denní 3 závěrečná zkouška 7
Šití oděvů 31-59-E/01 denní 3 závěrečná zkouška 7
Podnikání (denní) 64-41-L/51 denní 2 maturitní zkouška 30

Na všechny obory kromě nástavbového oboru Podnikání potřebujete potvrzení lékaře.

Skládáš přijímací zkoušky?

Učební obory

NE. V případě, že jdeš na učební obor, žádné přijímací zkoušky tě nečekají. Nezapomeň ale podat přihlášku!

maturitní obory

ANO. Čekají tě přijímací testy v podobě Jednotné přijímací zkoušky od Cermatu. 

Novinka roku 2024


3 možnosti podání přihlášky


Image

Elektronická přihláška

 • Přihlásíte se do systému přes elektronickou identitu.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory v pořadí 1.-3.
 • Dokumenty, které požaduje daná škola, nahrajete jako scany nebo fotky.
 • Potvrdíte odeslání.
 • Vše je na jednom místě - přihláška, pozvánka i výsledky.
 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat u sebe 1 originál každé přílohy.
 • Ušetříte čas a peníze za posílání přihlášky poštou.

Výpis ze systému

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Dokumenty, které požadují dané školy, nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mail výpis přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.
Image
Image

Klasicky papírově

 • Vyplníte klasickou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy.
 • Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola požaduje. Každá přihláška musí být identická.
 • Bez počítače a mobilu.
 • Ke každé přihlášce musíte přiložit kopie všech příloh.
 • Musíte doručit přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde poštou.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.

Na co si dát pozor

 • Pořadí oborů/škol je důležité - je skutečně podstatné dobře si rozmyslet pořadí, ve kterém budete přihlášky vyplňovat, protože pořadí nelze následně měnit.

 • Každý uchazeč bude přijat maximálně na jednu školu - v systému tří seřazených škol nebude nikdo přijatý zároveň na více škol, ale pouze na tu nejvýše uvedenou na přihlášce, kde zároveň splnil kritéria. Pokud se rozhodnete tohoto umístění vzdát, riskujete, že vaše vysněná škola nebude mít v dalším kole přijímaček žádná volná místa, protože bude plně obsazená po 1. kole.
 • Potvrzení od lékaře - je samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oborů vzdělání!
 • Pokud jste již podali přihlášku do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Výrazně doporučujeme e-přihlášku

S doručováním papírových verzí přihlášek, pozvánek či rozhodnutí bývá pravidelně problém, protože v jeden okamžik musí pošta zpracovávat stovky tisíc dopisů.

Vzhledem k tomu, že ročník 2008 a 2009 je nejsilnější za 30 let a zároveň budou žáci vybírat poprvé ze tří škol, doporučujeme všem rodičům podat přihlášku v digitální verzi přes portál DIPSY.cz.

Systém e-přihlášek DIPSY

Způsob přijímaček podle typu oboru

Učební obor

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkoušky se tě netýkají.

Před tím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní studijní výsledky z 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy.

Bodování vstupních údajů pro přijímání do oborů středního vzdělání s výučním listem:

Průměrný prospěch v 1. pol. výstupního ročníku = body za průměrný prospěch v 1. pol. výstupního ročníku.

Průměrný prospěch v 2. pol. předposledního ročníku = body za průměrný prospěch v 2. pol. předposledního ročníku.

Čím nižší součet, tím větší šance na přijetí.

Hlásíš se do některého oboru speciálního vzdělávání?
23-51-E/01 Strojírenské práce (Zámečnické práce)
31-59-E/01 Šití oděvů
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
Nezapomeň k přihlášce doložit "Doporučení"
z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC.

Maturitní obor

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

 • Český jazyk a literatura – písemný test
 • Matematika – písemný test

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech – 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po).

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 2. pololetí osmé třídy (20 bodů) a 1. pololetí deváté třídy (20 bodů) a prospěchu z profilových předmětů za 1. pololetí deváté třídy – ČJ, AJ, M a F (20 bodů) – tabulka Bodování prospěchu. Další informace najdeš na webu CERMAT nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín: 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út)

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Cizinci - doplňující informace k jednotné přijímací zkoušce

Nástavbový obor

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Pokud se hlásíš na nástavbový obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

 • Český jazyk a literatura – písemný test
 • Matematika – písemný test

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech – 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po).

Pro přijetí musíš získat minimálně 5 bodů z  každého předmětu.

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 2. pololetí druháku (20 bodů) a 1. pololetí třeťáku (20 bodů). Dále přihlížíme k prospěchu z profilových předmětů za 1. pololetí třeťáku – ČJ, AJ a M (20 bodů) - tabulka Bodování prospěchu.  Další informace najdeš na webu CERMAT nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín: 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út)

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Cizinci - doplňující informace k jednotné přijímací zkoušce

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Skládá ze z českého jazyka a literatury (60 minut) a z matematiky (70 minut). Zkoušky připravuje a zajišťuje CERMAT.
Vše o přijímací zkoušce
Procvičovací testů
Image

Kam zaslat papírovou přihlášku?

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky
747 05 Opava 5

Potřebuješ se na něco zeptat?

medailonek Kristiánová

Martina Kristianová

studijní oddělení

+420 555 538 146
+420 733 588 085
kristianova@kolofikopava.cz

Rychlý kontakt

Přemýšlíš, na který obor podat přihlášku?

Vyber si, co chceš studovat