Přijímací řízení
Přijímací řízení
25. 8. 2023

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

6. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2023/2024

TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

počet

volných míst

potvrzení lékaře

přijímací zkouška

23-51-H/01  Strojní mechanik

4

ano

ne

ČTYŘLETÝ OBOR S MATURITOU

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

5

ano

ne

 

Přihlášky odevzdávejte na sekretariát - budova domova mládeže do 30. 8. 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Info pro přijaté uchazeče:

Zápisový lístek odevzdej do 10 pracovních dnů (tedy do 21. 8. 2023), jinak místo uvolníme pro další uchazeče. Zápisový lístek dostaneš na své ZŠ, nejsi-li žákem základní školy, odešli žádost o zápisový lístek na krajský úřad, pošlou ti ho poštou.

Stáhni si přihlášku (SŠ)
Stáhni si přihlášku (nástavba)

Neumíš přihlášku vyplnit? Potřebuješ poradit?

Volej 733 588 085 nebo rovnou přijď, s vyplňováním ti rádi pomůžeme.

Skládáš přijímačky?

  • Jdeš na maturitní obor: ANO | Čekají tě přijímačky v podobě Jednotné přijímací zkoušky

  • Jdeš na učební obor: NE | nezapomeň i tak podat přihlášku ke studiu

Přijatí uchazeči odevzdávají zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (den vyhlášení se do lhůty nezapočítává), pak místo uvolníme pro dalšího uchazeče.
Zápisový lístek dostaneš na své ZŠ. Pokud už na ZŠ nechodíš, podej žádost na Krajském úřadě, nejlépe online: (https://www.msk.cz/temata/skolstvi/zapisovy_listek.html)

Rozhodnutí o přijetí se neodesílají, zveřejněním seznamu se výsledky považují za oznámené.

Rozhodnutí nepřijatým uchazečům se odesílá do vlastních rukou zákonného zástupce, majitelům datové schránky bude odesláno datovou schránkou.

Vzor odvolání

Odvolání se nesmí podat dříve, než si převezmete dopis!

Název oboruKód oboruForma studiaDélka studiaZpůsob ukončeníPočet přijímaných žákůPřijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Mechanik seřizovač23-45-L/01denní4maturitní zkouška29+1
Strojní mechanik – zámečník23-51-H/01denní3závěrečná zkouška23+1
Nástrojař23-52-H/01denní3závěrečná zkouška23+1
Obráběč kovů23-56-H/01denní3závěrečná zkouška29+1
Elektrikář – silnoproud26-51-H/02denní3závěrečná zkouška20+1
Strojírenské práce – Zámečnické práce23-51-E/01denní3závěrečná zkouška6+1
Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce65-51-E/01denní3závěrečná zkouška6+1
Šití oděvů31-59-E/01denní3závěrečná zkouška6+1
Podnikání (denní)64-41-L/51denní2maturitní zkouška29+1
 Jedno místo je vždy vyhrazeno pro odvolání.

Kromě nástavbového oboru Podnikání musí být všechny přihlášky potvrzeny lékařem.

Pokud lékař vydá potvrzení na zvláštním papíře, přiložíte jej k přihlášce.

Formulář Potvrzení ke stažení.


Zjisti si podrobnosti

Jak se přihlásit ke studiu

Podej přihlášku


Nejpozději do 1. března 2023 musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. U všech oborů, kromě Podnikání, nezapomeň přiložit i "Potvrzení o zdravotní způsobilosti" od lékaře.

Přijď na přijímací zkoušku

Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny. Jestli jdeš na učební obor, žádné testy neskládáš.

Odevzdej Zápisový lístek

Teprve poté, co odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Uchazeči, kteří už na základní školu nechodí, musí podat žádost na krajský úřad – písemně nebo pomocí elektronického formuláře.

Na nástavbové studium se zápisové lístky neodevzdávají.

Nevíte si rady?

Volejte 733 588 085 (Martina Kristianová)

Způsob přijímaček podle typu oboru

Učební obor

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkoušky se tě netýkají.

Před tím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní studijní výsledky z 1. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy.

Bodování vstupních údajů pro přijímání do oborů středního vzdělání s výučním listem

Průměrný prospěch v 1. pol. výstupního ročníku = body za průměrný prospěch v 1. pol. výstupního ročníku.

Průměrný prospěch v 2. pol. předposledního ročníku = body za průměrný prospěch v 2. pol. předposledního ročníku.

Zvýhodnění za ukončení ZŠ 9. třídou 0,5 bodu.

Příklad:

Žák vycházející z 8. třídy:
průměr v 1. pol. 8. třídy 2,13
průměr v 2. pololetí 7. třídy 3,14
bodové hodnocení vstupních údajů:  2,13 + 3,14 = 5,27

Žák vycházející z 9. třídy:
průměr v 1. pol. 9. třídy 2,13
průměr v 2. pololetí 8. třídy 3,14
bodové hodnocení vstupních údajů:  2,13 + 3,14 - 0,5 = 4,77

Čím nižší součet, tím větší šance na přijetí.

Maturitní obor

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

  • Český jazyk a literatura – písemný test
  • Matematika – písemný test

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech – 13. a 14. dubna 2023.

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 2. pololetí osmé třídy (20 bodů) a 1. pololetí deváté třídy (20 bodů) a prospěchu z profilových předmětů za 1. pololetí deváté třídy – ČJ, AJ, M a F (20 bodů) – tabulka Bodování prospěchu. Další informace najdeš na webu CERMAT nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Mechanik seřizovač, Podnikání) ve všech formách vzdělávání se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v termínech:

Řádný termín:

13. dubna 2023
14. dubna 2023

Náhradní termín:

10. května 2023
11. května 2023

Cizinci - doplňující informace k jednotné přijímací zkoušce

Nástavbový obor

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Pokud se hlásíš na nástavbový obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

  • Český jazyk a literatura – písemný test
  • Matematika – písemný test

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech – 13. a 14. dubna 2023.

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 2. pololetí druháku (20 bodů) a 1. pololetí třeťáku (20 bodů). Dále přihlížíme k prospěchu z profilových předmětů za 1. pololetí třeťáku – ČJ, AJ a M (20 bodů) - tabulka Bodování prospěchu.  Další informace najdeš na webu CERMAT nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Mechanik seřizovač, Podnikání) ve všech formách vzdělávání se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v termínech:

Řádný termín:

13. dubna 2023
14. dubna 2023

Náhradní termín:

10. května 2023
11. května 2023

Cizinci - doplňující informace k jednotné přijímací zkoušce

Jak podat přihlášku ke studiu

Adresa po zaslání přihlášky


Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky
747 05 Opava 5


Potřebuješ se na něco zeptat?+420 555 538 146
+420 733 588 085
info@kolofikopava.cz

Přemýšlíš, na který obor podat přihlášku?

Vyber si, co chceš studovat