Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

OKAP II

Projekty (ukončené)

Identifikace projektu

Název projektu: Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Realizace: 7/2021–11/2023

Podporované oblasti: odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.

Identifikační údaje partnera (P05)

Název partnera: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Adresa: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava

IČ: 00845299

DIČ: CZ 00845299

Statutární zástupce: Ing. Josef Vondál

Podporované aktivity

Odborné aktivity

Kód KA Název

 • O1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen
 • O2 Vzdělávání pedagogických pracovníků a akcentem na osobnostní a profesní rozvoj
 • O3 Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků
 • O5a Centra praktického vyučování
 • O5b Centra profesní přípravy
 • O7 Žák ve firmě
 • O8 Firma ve škole

Karierové aktivity

 • K4 Motivační workshopy pro žáky 1. ročníků SŠ

Polytechnické aktivity

 • P3 Spolupráce se ZŠ/MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
 • P4 Dovednostní workshopy včetně spolupráce se zaměstnavateli
 • P5 Projektové dny / výjezdy žáků / odborné exkurze
 • P6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ

Jazykové aktivity

 • J2 Prezentiáda
 • J3 Den ve firmách
 • J4 Kroužky cizího jazyka

Gramotností aktivity

 • G1 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
 • G2 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání