Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Projekty (probíhající)

Operační program: Spravedlivá transformace

Název projektu: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

reg.č. projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2027

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi.

Jedná se o partnerský projekt. Nositelem a žadatelem o dotaci je Moravskoslezský kraj, který je garantem financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajištují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK.

Na Střední škole technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizaci, bude v rámci akce „CLS – Rekonstrukce učeben SŠT Kolofík a Dílna pro plastikáře (školní firma)“ vybudována reálná firma, která žákům zprostředkuje ve školním prostředí všechny oblasti podnikání (výroba, marketing, účetnictví, atp). CLS je netradiční otevřené výukové prostředí, které žákům umožní potřebný prostor pro rozvoj (včetně zavádění EduBoxů do výuky).

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

PLAKÁT K PROJEKTU.