Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Operační program Jan Amos Komenský

Projekty (probíhající)

Identifikace projektu

Název projektu: Personální podpora pro zabezpečení a rozvoj individuálního vzdělávání žáků, podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy

Sídlo: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava

Reg.č.projetku: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003615

Termín realizace projektu: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnosti systému vzdělávání. Zajisti rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivního vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

V rámci vybraných aktivit projektu se nejvíce budeme zaměřovat na podporu inovativního vzdělávání žáků. Na jejich osobnostní a sociální rozvoj a podporu v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Touto aktivitu se tak budeme snažit snižovat předčasný odchod žáků ze vzdělávání a oboru.

Tato aktivita bude současně podpořena profesním růstem pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného vzdělávání formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, mentoringu, koučinku atd..