Workshop – Začátky podnikání

Aktuálně

V rámci aktivit projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání (CZ.10.03.01/00/22_003/0000072), se dne 13. 3. 2024 uskutečnil workshop na téma Začátky podnikání. Konzultant Radim Kirschner objasnil žákům třídy 2.Č (studijní obor Mechanik seřizovač) základní pojmy z oblasti podnikání. Cílem workshopu bylo žákům odpovědět na otázky:

Jak začít?
Kde hledat zdroje?
Kde můžu čekat pomoc?
Na koho se obrátit?