Pozvánka na akci MSK “Spolu ruku v ruce”

Aktuálně

3. ročník benefiční akce, jejímž hlavním účelem je vyjádření podpory neformálním pečujícím a osobám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu,
a to prostřednictvím přiblížení jejich života široké veřejnosti.

Tato událost se uskuteční dne 14. 5. 2022 v prostorách Trojhalí Karolina v Ostravě a nabídne nejen hudební vystoupení interpreta Sebastian, bubenického souboru Rytmy a kapely DESmod, ale také bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi.

Návštěvníci se mohou těšit na Cirkus trochu jinak, slackline exhibice, taneční vystoupení Duo Hybrids Crew a zážitkové, interaktivní workshopy, jejichž cílem je dosáhnout výše popsaného účelu akce – účastníci si budou moct vyzkoušet zvukovou střelbu, simulaci zrakového postižení i jiných zdravotních překážek, dále uvidí, jak probíhá polohování nemocného v domácím prostředí, seznámí se i s kompenzačními pomůckami prostřednictvím nácviku práce s nimi.

Vstupné na akci je dobrovolné, výtěžek bude použit na podporu svépomocných skupin sdružujících neformální pečovatele o blízkou osobu s postižením.
::Celý program::