Podnikatelský inkubátor – Workshop Můžeš podnikat

Aktuálně

V rámci aktivity projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání (CZ.10.03.01/00/22_003/0000072), se dne 9. 5. 2024 uskutečnilo další setkání s podnikateli. Vojtěch Šimetka a Adam Milata seznámili žáky třídy 1.A (nástavbové studium Podnikání) se svými podnikatelskými příběhy a uvědomění si vlastní zodpovědnosti a možnosti uplatnění.

Na závěr workshopu proběhla společná diskuze, ve které se žáci vyjádřili k možnostem vlastního podnikání po ukončení vzdělávání.