Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Aktuálně

Dne 1. března 2022 proběhlo v Opavě v SVČ Husova okresní kolo soutěže v anglickém jazyce v kategorii SOŠ. Naši školu reprezentovali dva žáci třídy 3.Č, kteří museli zvládnout poslech, test a ústní projev. Ondřej Hýbel, který získal nejvyšší bodové hodnocení za ústní část, se umístil na 4. místě a Samuel Onderka obsadil 9. místo. Děkujeme studentům za reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.