Exkurze 1.N – Technické laboratoře a. s. Opava

Aktuálně

Dne 24.11.2023 zamířili žáci prvního ročníku oboru nástrojař na exkurzi do Technických laboratoří a. s. v Opavě. Tato největší evropská nezávislá zkušební a certifikační organizace se specializuje na posuzování strojů a výrobků, kalibraci měřidel, ale i opravy a servis měřidel. Provádí inspekce zdvihacích zařízení, strojů, výtahů a různých nářadí z hlediska bezpečnostních požadavků. Také nabízí vzdělávací programy.