1.A – beseda se signatářem Charty 77

Aktuálně

U příležitosti 34. výročí sametové revoluce měli studenti třídy 1.A příležitost setkat se se signatářem Charty 77 Ivo Mludkem. Na besedě, která proběhla ve čtvrtek 16. listopadu 2023, si tak mohli poslechnout vyprávění o poměrech v předlistopadové Československé socialistické republice, o dospívání v době tzv. normalizace a represích, kterých se dopouštěl komunistický režim vůči svým odpůrcům.