Stejnopis vysvědčení

Ztratili jste nebo máte zničené vysvědčení? Potřebujete vydat nové?

Žádost o vydání stejnopisu výučního listu nebo maturitního vysvědčení

Žádost lze zaslat e-mailem na kristianova@kolofikopava.cz

Pro vystavení druhopisu je nutno zaplatit

správní poplatek 100,- Kč 
na účet: 24234821/0100
variabilní symbol: 64983

Pokud zasíláte poplatek z účtu, který nenese Vaše jméno, uveďte do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení.

Vystavujeme stejnopisy vysvědčení absolventům SOU strojírenského Dolní Benešov.

Kontakt:

Martina Kristianová
tel.: 733 588 085, 555 538 146
e-mail: kristianova@kolofikopava.cz