Přijímací řízení
Kdy začínáme a co si připravit před nástupem:


Zahajujeme 2. září 2024 v 10 hodin v tělocvičně školy na Kolofíkově nábřeží.

(Netýká se nástavbového studia)

 • Žáci strojírenských oborů a elektrikáři si před zahájením školního roku opatří pracovní obuv, pracovní oděv (blůza, kalhoty, čepice), elektrikáři potřebují visací zámek na skříňku v šatně.
 • Žáci strojírenských oborů a elektrikáři nahlásí číslo účtu pro výplatu stipendia nebo odměny za zakázky.
 • Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce si připraví dva visací zámky na skříňky v šatně a čtyři ramínka na šaty.
 • Žáci ubytovaní v domově mládeže se k ubytování mohou dostavit již v 7:30 hodin. Kromě osobních věcí budete potřebovat přezůvky, sportovní obuv a visací zámek na skříňku.
 • VŠICHNI ŽÁCI PŘEDLOŽÍ ZÁVĚREČNÉ VYSVĚDČENÍ z 9. třídy jako doklad o ukončeném základním vzdělání. Žáci vycházející z nižší třídy než z 9., dokládají vysvědčení z posledního ročníku, který na základní škole absolvovali. Vysvědčení předložte na sekretariátu během prázdnin.
 • Škola má elektronický přístupový systém. Žáci vstupují do areálu školy pomocí elektronického čipu nebo karty ODIS. Čip obdržíte při zahájení školního roku, kartu ODIS si musíte při nástupu zaregistrovat do systému školy.
 • Obědy je možno přihlašovat v posledním týdnu prázdnin u vedoucí ŠJ Markéty Gargošové. Včasným přihlášením stravy se vyhnete frontám na začátku školního roku. K odběru stravy slouží opět čip nebo ODIS karta. Na výběr je ze tří jídel. Přihláška ke stravování.
 • Škola umožňuje rodičům a žákům dálkový přístup ke známkám, docházce změnám v rozvrhu apod. prostřednictvím aplikace Bakaláři. První přihlášení do systému probíhá pomocí Vašeho e-mailu.
 • Potvrzení o studiu může škola vydávat nejdříve 1. září. Každý žák obdrží automaticky dvě potvrzení o studiu prostřednictvím třídního učitele na třídnické hodině. Každý další výtisk si žák vyřídí individuálně na sekretariátu školy – budova domova mládeže. Upozorňujeme, že dříve NESMÍME vydat ani potvrzení kvůli dojíždění.
 • Škola nehlásí žáky na zdravotní pojišťovny, upozorňujeme tedy rodiče, že jeden výtisk potvrzení o studiu musí odevzdat zdravotní pojišťovně.
 • Nemáte-li možnost si dokumenty k zahájení školního roku vytisknout, jsme Vám k dispozici na sekretariátu, v průběhu prázdnin bude škola v provozu denně od 8 do 12 hodin.

Ing. Josef Vondál, v. r.
ředitel

OZNAČENÍ TŘÍD
obor třída obor třída
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 1.Č 23-51-E/01 Strojírenské práce 1.SP
23-51-H/01 Strojní mechanik 1.Z 31-59-E/01 Šití oděvů 1.KŠ
23-52-H/01 Nástrojař 1.N 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 1.KŠ
23-56-H/01 Obráběč kovů 1.O 64-41-L/51 Podnikání 1.A
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 1.E

 Další školní pomůcky:

Žáci oboru Mechanik seřizovač si připraví:

sešit linkovaný A5 č. 544               4 ks

sešit čtverečkovaný A4 č. 465        6 ks

sešit linkovaný A4 č. 464                2 ks

sešit nelinkovaný A4 č. 460            1 ks

učebnice AJ

pravítko – trojúhelník s ryskou

pravítko rovné 30 – 40 cm

kružítko, guma, tužka č. 2 a 3, propisovací tužka, kalkulačka s funkcemi

Žáci oboru Obráběč kovů, Strojní mechanik, Nástrojař si připraví:

sešit linkovaný A5 č. 564                  1 ks

sešit linkovaný A5 č. 524                  1 ks

sešit linkovaný A5 č. 544                  2 ks

sešit linkovaný A4 č. 464                  1 ks

sešit čtverečkovaný A4 č. 445         5 ks

učebnice AJ

pravítko – trojúhelník s ryskou

pravítko rovné 30 – 40 cm

kružítko, guma, tužka č. 2 a 3, propisovací tužka

Žáci oboru Elektrikář – silnoproud si připraví:

sešit linkovaný A5 č. 544                  3 ks

sešit čtverečkovaný A4 č. 445         5 ks

sešit linkovaný A4 č. 464                  1 ks

učebnice AJ

pravítko – trojúhelník s ryskou

pravítko rovné 30 – 40 cm

kružítko, guma, tužka č. 2 a 3, propisovací tužka

Žáci oboru Strojírenské práce si připraví:
sešit linkovaný A5 č. 544 2 ks pravítko – trojúhelník s ryskou
sešit čtverečkovaný A4 č. 445 2 ks pravítko rovné 30 – 40 cm
sešit čtverečkovaný A4 č. 425 2 ks kružítko, guma, tužka č. 2 a 3, propisovací tužka
sešit čtverečkovaný A5 č. 545 1 ks
Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby si připraví:
sešit linkovaný A5 č. 544 2 ks pravítko – trojúhelník s ryskou
sešit linkovaný A4 č. 424 5 ks pravítko rovné 30 – 40 cm
sešit čtverečkovaný A4 č. 425 1 ks kružítko, guma, tužka č. 2 a 3, propisovací tužka
Žáci oboru Šití oděvů si připraví:
sešit čtverečkovaný A4 č. 425 1 ks pravítko – trojúhelník s ryskou
sešit linkovaný A4 č. 424 3 ks pravítko rovné 30 – 40 cm
kružítko, guma, tužka č. 2 a 3, propisovací tužka