Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

SIPVZ

Projekty (ukončené)

Projekty SIPVZ

Laboratoř simulace obrábění na CNC strojích

rok 2005
Cílem projektu je zavádění ICT a nových trendů do výuky obrábění a umožnění žákům práci s nejnovějšími technologiemi, které jsou používané v současné době ve firmách v našem regionu.
Obsahem projektu je aktualizace a inovace metodiky výuky a obsluhy CNC strojů v normě DIN/ISO a v dialogu Heidenhain se zpětnou kontrolou a vazbou na pracoviště simulující proces obrábění.

Společný regionální operační program

3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání

r. 2004 – 2006
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nových kapacit v oblasti celoživotního učení nákupem didaktické techniky a moderních číslicově řízených obráběcích strojů a zařízení pro svařování nové generace. V rámci projektu bylo zmodernizováno šest vzdělávacích center vytvořených v prostorách stávajících středních škol.

Interreg IIIa

Euroregion Silesia – domov dobrých sousedů a přátel

r. 2006 – 2007
Ústřední myšlenka – prostřednictvím dobrých sousedských vztahů, zejména s orientací na mládež vytvářet předpoklady k lepšímu chápání významu euroregionu Silesia a k prosperitě jeho rozvoje – navazuje na úspěšný projekt PHARE CBC.

Projekt tvořilo celkem 10 akcí, které byly koncipovány tak, aby tvořily konkrétní tematické celky, např.:
* kultura – poznávání česko-polského dědictví,
* sport – tradiční a netradiční soutěže,
* ekologie – seznámení mládeže a pedagogů s touto problematikou v oblastech českého a polského příhraničí.

PODPORA EFEKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ V MSK

OP RLZ CZ.04.01.03/3.1.5.1/0127

Autoevaluace: Kvalita školy

2006
Autoevaluační zpráva vypracována jako pilotáž pro Ostravskou univerzitu (řešitel) v intervalu od 5. května do 17. května 2006. Rozšíření 15. října 2006 o problematiku pedagogických názorů na interní způsoby řízení, socioklimata, rodiče a zákonné zástupce, smysluplnost vlastní práce a ve vztahu k hodnocení žáků jako subkulturní vrstvy. Dotazníkové šetření.

Semináře pro specifické kategorie vyučujících v listopadu 2006.

OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.3./0404

Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách

2007 – 2008
Projekt je zaměřen na vytvoření systému vzdělání studentů vysokých škol a  dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol všech druhů v oblasti kvality školy a zkvalitnění tohoto systému.
Zároveň řeší problematiku autoevaluace škol, kdy sami učitelé budou schopni zpracovat proces vlastního hodnocení školy a pružně reagovat na jeho výstupy.

Hlavním cílem projektu je realizovat a zkvalitňovat systém počátečního i dalšího vzdělávání učitelů základních i středních škol v oblasti procesu autoevaluace školy a to zejména v následujících oblastech:
* zavádění a realizace procesu vlastního hodnocení škol
* proaktivní formování klimatu sociálních skupin ve škole (třídy, zaměstnanci)
* efektivní využívání výstupů testování vědomostí

 

OP RLZ – 3.3 Rozvoj celoživotního učení

3.3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání

Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách MSK

2006 – 2008
Cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání realizovaného SŠ a VOŠ a to jednak rozšířením počtu poskytovatelů dalšího vzdělávání, jednak rozšířením nabídky programů dalšího vzdělávání – naše škola měla za cíl vývoj a pilotní ověření vzdělávacích kurzů pro dospělé Zámečnické rukodělné práce.

3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Tvorba modulárních programů dalšího profesního vzdělávání  v oblastech svařování a obrábění na CNC strojích

2006 – 2008
Cílem projektu je rozšíření nabídky programů dalšího profesního vzdělávání zaměřené na oblast svařování kovů a CNC obrábění.
Moduly:
*  zaškolení svařování kovů
*  základní kurzy ve svařování kovů
*  ostatní kurzy ve svařování kovů
*  obsluha a seřizování číslicově řízených soustruhů
*  obsluha a seřizování číslicově řízených frézek
*  obsluha a seřizování číslicově řízených strojních zařízení