Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Podpora strojirenských oborů

Projekty (ukončené)

Projekt

Podpora strojírenských oborů

Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01670

Doba realizace projektu: duben-prosinec 2015

Celkové způsobilé výdaje: 39.700.409,79 Kč

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a přiblížení k podmínkám, které jsou v praxi a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů strojírenských oborů na trhu práce.

http://www.msk.cz/cz/eu/podpora-strojirenskych-oboru-53719/