Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Projekty (ukončené)

Projekt

PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ

Je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006561

Datum zahájení projektu: 01. 09. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 08. 2019

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 082 646,00 Kč.

Popis projektu:

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoc při společném vzdělávání žáků s možností personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.  Dále je cílem podporovat aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů a aktivity rozvíjející ICT.