Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Vytvoření minipodniků

Projekty (ukončené)

Název projektu:

Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a

dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami.

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0005

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2014

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2015

Celkové způsobilé výdaje: 4.222.185,03 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je rozvíjení podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami.

Projekt reaguje na požadavky praxe přiblížit přípravu žáků na své budoucí povolání co nejvíce podmínkám skutečné praxe, čímž se zvyšuje motivace žáků k dosahování lepších výsledků ve vzdělávání. Projekt je primárně zaměřen na cílovou skupinu žáků a pedagogických pracovníků v oborech vzdělání kategorie H a E.

V rámci projektu vzniknou 3 nové studentské strojírenské minipodniky:

  • fiktivní firma zaměřená na třískové obrábění kovů
  • fiktivní firma zaměřená na zámečnické práce
  • fiktivní kalibrační laboratoř, zaměřená na kalibraci měřidel a kontrolu a měření

Organizační struktura fiktivních firem bude odpovídat realitě. Každá firma bude mít odborného garanta, firmu, která v dané oblasti podnikání působí na trhu práce. Skutečné firmy budou zajišťovat vzdělávání a stáže cílových skupin a realizovat fiktivní zakázky. Nově vzniklé firmy budou také spolupracovat s fiktivními firmami působícími na SŠ.

 

Odkaz na stránky projektu ::zde::