Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Laboratoře technických měření

Projekty (ukončené)

Projekt

LABORATOŘE TECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005389

Datum zahájení projektu:      1. únor 2017

Datum ukončení projektu:     30. 9. 2018

Celkové způsobilé výdaje:      8 818 006,82 Kč

Celkové výdaje připadající na SŠT: 1 282 106,- Kč

Popis projektu:

Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském kraji a zajištění bezbariérové dostupnosti škol.

Výstupem projektu bude zvýšená kvalita a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání prostřednictvím pořízení kvalitního a moderního vybavení do odborných učeben – laboratoří technických měření. Celkem bude vybaveno novými měřidly pět laboratoří technickým měření.

odkaz na web MSK:

www.msk.cz/cz/dotace_eu/laboratore-technickych-mereni-112059/

Realizace ukončena 27. 2. 2019, běží 5 letá doba udržitelnosti.