Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění

Projekty (ukončené)

Projekt

LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY SVAŘOVÁNÍ A OBRÁBĚNÍ

je spolufinancován Evropskou unii.

 

Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695

Datum zahájení projektu:      1. 9. 2016

Datum ukončení projektu:     31. 12. 2018

Celkové způsobilé výdaje:      3 761 675,98 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je vybudování dvou laboratoří virtuální reality svařování a obrábění. Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu laboratoří včetně sociálního zázemí, zajištění konektivity školy a vybudování odpočívacího koutu s úpravou zeleně.

::TISKOVÁ ZPRÁVA::