Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Elektrolaboratoře

Projekty (ukončené)

Projekt

ELEKTROLABORATOŘE

Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525

Datum zahájení projektu:      červen 2016

Datum ukončení projektu:     říjen 2018

Celkové způsobilé výdaje:      26 806 635,- Kč

Celkové výdaje připadající na SŠT:  1 876 904,- Kč

Popis projektu:

Projekt reaguje na zastaralost výuky elektrotechnických oborů na sedmi školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Především díky pořízení moderního vybavení pro výuku v rámci projektu dojde ke zlepšení výuky těchto oborů v souladu s požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol, čímž se zvýší uplatnitelnost žáků. Školy rovněž budou díky projektu bezbariérové.

odkaz na web MSK:

www.msk.cz/cz/dotace_eu/elektrolaboratore-96342/