Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

TechRem

Projekty (probíhající)

Identifikace projektu

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Název projektu: Podpora technických a řemeslných oborů v MSK

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809

Role školy: partner v projektu Moravskoslezského kraje

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury a zlepšení výuky žáků vzdělávaných v technických a řemeslných oborech na vybraných středních školách Moravskoslezského kraje ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce.

Celkové výdaje projektu

33 374 958,00 Kč

Alokovaná část pro školu

6 411 114,82 Kč

Výstupy projektu

Modernizace konvenčních obráběcích strojů

  • Dílny jsou vybaveny klasickými soustruhy a frézkami ve věku i více než 50 let a jejich technická úroveň neodpovídá současným nárokům zaměstnavatelů. V rámci projektu budou modernizovány 4 frézky (FNGJ 32, FNGJ 20 a FGU 31). Modernizované stroje budou vybaveny moderním odečítacím zařízením a zásadně se zvětší přesnost obrábění. Současně bude dílna soustružny vybavena dílenským nábytkem.

Modernizace nástrojového vybavení dílen

  • I když jsou dnes školy vybaveny obráběcími stroji (různé stáří, viz výše), velmi se vzdalujeme od provozní praxe. Stále častěji jsme firmami kritizováni, že žáci nepracují s nástroji používanými v praxi. Realizací projektu budeme schopni dát do souladu nástroje používané v praxi s výukou odborného výcviku na SŠ.
  • Součástí nákupů kromě nástrojů pro třískové obrábění bude i další vybavení jako nářadí, měřicí přístroje a upínací prvky (mechanické, magnetické, hydraulické, tepelné…, ) apod.