Náš tým

Jména a kontakty pracovníků naší školy.

Učitelé

Učitelé třídnictví vyučované předměty e-mail 555 538 +klapka mobil
 Ing. Vondál Josef, ředitel S vondal@kolofikopava.cz 103
 Ing. Horáková Blanka, zástupkyně ředitele OD, Mg, Mt horakova@kolofikopava.cz 127
 Ing. Slavíková Zlata, zástupkyně ředitele, kariérová poradkyně 2. A E, ÚČ slavikova@kolofikopava.cz 156
 Mgr. Bedravová Kamila 2. N ČJ, ON, OV bedravova@kolofikopava.cz 140
 Mgr. Borovička Roman, výchovný poradce 1. KŠ Ový, Pvý, STč, T, ZZ borovicka@kolofikopava.cz 143 733 695 399
 Mgr. David Lukáš, kariérový poradce 4. Č, 3. P ČJ, D, ON, OV david@kolofikopava.cz 153
 Ing. Demlová Bohdana 2. Z, 3. Z T, TD OKr, ST, S, ZM demlova@kolofikopava.cz 113
 Deptová Eva 3. SP ICT, M deptova@kolofikopava.cz 157
 Bc. Deutschová Věra OKr, Ový, OM, SZ, T OM, SZ, Ový, OKr, T deutschova@kolofikopava.cz 142 733 697 367
 Mgr. Faul Marcel 3. O TV faul@kolofikopava.cz 110
 Mgr. Green Melánie M, AJ green@kolofikopava.cz 151
 Ing. Gřondil Lukáš 2. O ICT, TD, T grondil@kolofikopava.cz 157 603 358 159
 Mgr. Havránková Kateřina 2. E, 3. E AJ havrankova@kolofikopava.cz 141
 Mgr. Kleinová Pavlína 2. Č M, F kleinova@kolofikopava.cz 114
 Bc. Kociánová Marcela 3. KŠ Ový, OKr, T kocianova@kolofikopava.cz 142 733 697 367
 Mgr. Lysková Tereza 1. SP ICT, ST, TD, OKr, S, ZTM lyskova@kolofikopava.cz 144 776 885 819
 Mgr. Mludková Andrea 1. A AJ mludkova@kolofikopava.cz 141
 Ing. Moński Jakub 1. N ICT, ST, TD, T, ZM, A, S monski@kolofikopava.cz 157
 Ing. Pernikář Jaroslav ICT, ŘS, TD, T pernikar@kolofikopava.cz 144 733678233
 Mgr. Plšková Anna 2. SP EV, ČJ, ON, OV, PEK plskova@kolofikopava.cz 140
 Mgr. Skalošová Žaneta 1. E AJ skalosova@kolofikopava.cz 141
 Mgr. Skopalová Věra 2. KŠ Ový, Pvý, STČ, T, ZZ, ICT skopalova@kolofikopava.cz 145
 Mgr. Slanina Michal 1. O TD, ICT, S, T, ŘS, ON slanina@kolofikopava.cz 157
 Ing. Mgr. Stýblo Martin Ový, Pvý, HV, T styblo@kolofikopava.cz 117
 Ing. Tomanová Jarmila 3. N MA, ICT tomanova@kolofikopava.cz 144
 Ing. MgA. Vacula Richard ZM, T, EZ, ICT, ZE, EN vacula@kolofikopava.cz 113
 Valina Tomáš TMa, TeZP valina@kolofikopava.cz
 Mgr. Veselá Zdeňka E, PEK, ICT vesela@kolofikopava.cz 151
 Ing. Vícha Pavel ST, T, SZ, TD, ICT, OKr, S vicha@kolofikopava.cz 158
 Mgr. et Mgr. Vojtalová Marie 3. Č ČJ, D, ON, PR vojtalova@kolofikopava.cz 136
 Mgr. Vojtek Miloš 1. Z TV, ON vojtek@kolofikopava.cz 110
 Mgr. Vojtková Lenka 1. Č M, EV vojtkova@kolofikopava.cz 114

Učitelé odborného výcviku

Učitel OV
zaměření
e-mail
555 538 +klapka
mobil
 Mgr. Mrkva Bruno
zástupce ředitele pro OV
134
 Burda Pavel
vedoucí učitel OV
134
 Mgr. Borovička Roman
kuchařské práce
143
 Bzonek Josef
frézovna
120
 Březina Jan
dílna CNC
138
 Bc. Deutschová Věra
šití oděvů
142
733 697 367
 Drastík Leoš
elektro
149
 Hrbáč Michal
dílna CNC
138
 Bc. Kaláč Jiří
dílna CNC
138
 Kimmel Jiří
elektro
149
 Bc. Kociánová Marcela
šití oděvů
142
733 697 367
 Lederer Jiří
 svářečská škola
129
776 009 625
 Lukáč Pavel
soustružna
131
 Machold Pavel
zámečnická dílna 1
122
 Bc. Pilčík Viktor
praxe ve firmách
137
733 678 236
 Reichel Milan
soustružna
131
 Ružarovský Roman
brusírna
121
 Řehulka David
zámečnická dílna 2
119
 Ing. Schreier Michal
elektro
149
 Mgr. Skopalová Věra
kuchařské práce
145
 Ing. Mgr. Stýblo Martin
kuchařské práce
117
 Tecl Jan
nástrojárna
118
 Tylšar Stanislav
nástrojárna
118
 Bc. Ulitzka Marek
svařovna
126

Nepedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí zaměstnaci školy  Funkce E-mail Klapka Mobil
Bc. David Kamil  vedoucí provozního úseku kamil.david@kolofikopava.cz 153
Gargošová Markéta  vedoucí ŠJ gargosova@kolofikopava.cz 154 733 588 438
Ihnová Blanka  výdejna blanka.ihnova@kolofikopava.cz 128
Mgr. Janků Ivana  PaM janku@kolofikopava.cz 130
Kristianová Martina  sekretariát, studijní  záležitosti kristianova@kolofikopava.cz 146 733 588 085
Ledererová Petra  účetní ledererova@kolofikopava.cz 115
Ing. Tesařík Daniel  vedoucí ekonomického úseku tesarik@kolofikopava.cz 139
Ing. Schreier Jiří  projekty schreier@kolofikopava.cz 139
Barč Petr údržba stolárna 125
Beier Martin údržba strojní 123
Bendíková Silvie  vrátnice bendikova@kolofikopava.cz 100
Brázdovičová Lenka  kuchyň ŠJ 150
Kristianová Karin úklid škola 106
Krkošková Darina úklid DM 147
Kruželová Marcela kuchyň ŠJ 150
Kuzníková Ivana úklid DM 147
Okálová Alena  vrátnice škola 102
Pavlíková Jana úklid škola 106
Raidová Ivana úklid DM 147
Stoniš Václav  údržbář 123
Ulitzka Dominik  údržba ploch 132
Zezulková Daniela  vrátnice škola 102

Domov mládeže

Vychovatelé DM
 Funkce
E-mail
Klapka
Mobil
Mgr. Zaliborová Lucia
vedoucí vychovatelka DM
108
Mgr. Josefus Miroslav
vychovatel DM
108
108