Zahájení školního roku – nástavba

 

(budova domova mládeže, označení učebny bude vyvěšeno na nástěnce ve vestibulu)

 • Žáci ubytovaní na Domově mládeže se mohou dostavit již v 7:30 hod. na DM, Kolofíkovo nábřeží 51. Budete potřebovat kromě osobních věcí také přezůvky, sportovní obuv a visací zámek na skříňku.
 • Všichni žáci předloží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list jako doklad o ukončeném středním vzdělání. Vysvědčení předložte na sekretariátu během prázdnin (platí i pro absolventy SŠT Opava).
 • Do výuky anglického jazyka si žáci připraví učebnice:
  • Maturita Solutions Pre-Intermediate Third Edition Student´s Book
  • Maturita Solutions Pre-Intermediate Third Edition Workbook
 • Škola má elektronický přístupový systém. Žáci vstupují do areálu školy pomocí elektronického čipu nebo karty ODIS. Čip obdržíte při zahájení školního roku, kartu ODIS si musíte při nástupu zaregistrovat do systému školy.
 • Obědy je možno přihlašovat v posledním prázdninovém týrnu u vedoucí ŠJ Markéty Gargošové. Přihláška ke stravování. K odběru stravy slouží opět čip nebo ODIS karta. Na výběr je ze tří jídel.
 • Škola umožňuje rodičům a žákům dálkový přístup ke známkám, docházce změnám v rozvrhu apod. prostřednictvím aplikace Bakaláři. První přihlášení do systému probíhá pomocí Vašeho e-mailu.
 • Potvrzení o studiu může škola vydávat nejdříve 1. září. Každý žák obdrží automaticky dvě potvrzení o studiu prostřednictvím třídního učitele na třídnické hodině. Každý další výtisk si žák vyřídí individuálně na sekretariátu školy – budova domova mládeže. NESMÍME vydat ani potvrzení kvůli dojíždění.
 • Škola nehlásí žáky na zdravotní pojišťovny, upozorňujeme tedy, že jeden výtisk potvrzení o studiu musíte odevzdat zdravotní pojišťovně.
 • V průběhu prázdnin bude škola v provozu denně od 8 do 12 hodin