Informace k nástupu do firem

Odborný výcvik na provozním pracovišti v posledním ročníku

Odborný výcvik (OV) v posledním ročníku neprobíhá v dílnách SŠT, ale na pracovištích spolupracujících firem pod dohledem instruktorů.

Praxe ve firmách začíná pro obory Strojní mechanik a Nástrojař již od září dle rozvrhu daného školního roku. Obor Obráběč kovů nastupuje do firem v říjnu, obor Elektrikář–silnoproud v listopadu.

Žáci musí mít při nástupu svůj pracovní oděv, pracovní obuv, visací zámky na šatníkové skříňky, prostředky pro osobní hygienu a v den nástupu také své osobní doklady a číslo účtu. Odměna za produktivní práci na provozním pracovišti je vyplácena firmou na účet žáka.

Před nástupem na provozní pracoviště:

    • Žáci si mohou vybrat, kde chtějí OV vykonávat, vždy však podle svého oboru. Obdrží tiskopis pro zvolenou firmu, v níž požádají (většinou na osobním oddělení) o možnost vykonávat OV. Pokud jim firma vyhoví, potvrdí jim návratku, kterou žáci odevzdají do určeného termínu pověřenému pracovníkovi školy.
    • V případě odmítnutí mohou požádat o praxi v další firmě. Pokud ani tam nebudou úspěšní, mohou pokračovat v hledání dál. Když do určeného termínu nenajdou firmu, do níž by mohli nastoupit, sdělí to pověřenému pracovníkovi školy, který jim praxi zajistí. U takto zajištěné praxe bohužel nelze zohlednit bydliště žáka. Způsob dopravy na provozní pracoviště tak může být komplikovanější.
    • Po odevzdání potvrzených tiskopisů je podepsaná smlouva o spolupráci mezi firmou a SŠT.
    • Před nástupem na provozní pracoviště musí žáci absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u smluvního lékaře dané firmy. Termín prohlídky určuje firma, do níž nastupují. Žáci si u svého praktického lékaře vyzvednou výpis ze zdravotní dokumentace a vezmou jej s sebou na vstupní prohlídku u smluvního lékaře firmy. Výpis ze zdravotní dokumentace i vstupní lékařskou prohlídku žáci hradí v hotovosti. Doklady o zaplacení spolu s originálem vstupní lékařské prohlídky odevzdají bez zbytečného odkladu pověřenému pracovníkovi školy. Škola doklady proplácí v plné výši.

Pověřený pracovník školy pro školní rok 2024/2025:

Bc. Viktor Pilčík
tel.: 733 678 236
e-mail: pilcik@kolofikopava.cz