Bodování prospěchu


průměrný prospěch

body za průměrný prospěch 

 v 1. pol. výstupního ročníku

 v 1. pololetí předposledního ročníku

 z profilových předmětů v 1. pol. výstupního ročníku

1

20

20

20

do 1,1 včetně

19

19

19

do 1,2 včetně

18

18

18

do 1,3 včetně

17

17

17

do 1,4 včetně

16

16

16

do 1,5 včetně

15

15

15

do 1,6 včetně

14

14

14

do 1,7 včetně

13

13

13

do 1,8 včetně

12

12

12

do 1,9 včetně

11

11

11

do 2 včetně

10

10

10

do 2,1 včetně

9

9

9

do 2,2 včetně

8

8

8

do 2,3 včetně

7

7

7

do 2,4 včetně

6

6

6

do 2,5 včetně

5

5

5

do 2,6 včetně

4

4

4

do 2,7 včetně

3

3

3

do 2,8 včetně

2

2

2

do 2,9 včetně

1

1

1

nad 2,9

0

0

0

Za každé hodnocení "dostatečný" nebo "nedostatečný" z profilových předmětů odečet 10 bodů.