Zlatý pilník 2023

Aktuálně

Střední škola technická Opava pořádala 4. května 2023 již XIX. ročník soutěže zručnosti s mezinárodní účastí „Zlatý pilník“.

Soutěž je určena žákům rukodělných oborů strojní mechanik, nástrojař, mechanik strojů a zařízení a dalších s obdobným zaměřením.

19 účastníků z krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského a Pardubického doplnili zahraniční soutěžící ze slovenské Čadce a polské Ratiboře.

 

Nejlepší příložný úhelník vyrobili a místo „na bedně“ si vybojovali:

  1. Daniel Hubený, Střední škola technická a ekonomická, Brno
  2. Jan Poisel, Střední škola technická, Přerov
  3. Ondřej Dvořák, Střední škola strojírenská a ekonomická, Brno

Náš soutěžící Filip Vladař se umístil na dvanáctém místě.

Hodnotné ceny trojici vítězů předal Ondřej  Tůma, předseda představenstva firmy FERRAM a.s. – partnera soutěže.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci svých škol a Vítězům blahopřejeme k úspěchu.