Zlatá vařečka 2022

Aktuálně

Po dvouleté pauze se ve středu 25. května 2022 v Bruntále uskutečnila soutěž Zlatá vařečka, která je určena žákům druhého ročníku oboru se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši školu reprezentovaly žákyně Daniela Ferencová a Renáta Slepčíková. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků z osmi škol. Úkolem soutěžících bylo připravit čtyři porce chlebíčků z bílé veky. Ty připravovali po dvojicích dle vylosovaného pořadí pod dohledem poroty, ostatních soutěžících a pedagogů. Porota vyhlásila pouze první tři místa a zbývající soutěžící obdrželi účastnický list a upomínkové předměty. Pro žákyně byla účast v soutěži cennou zkušeností a my jim děkujeme za reprezentaci školy.
Gabriela Černá, učitelka OV