Základní kurz svařování pro žáky Kolofíku ve školním roce 2022/2023

Aktuálně

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2  a TIG (nerez)

Jako každý školní rok, bude v termínu květen-červen 2023 probíhat pro uchazeče z řad studentů 2. ročníku učebních oborů a 3. maturitního ročníku naší školy kurz svařování v ochranné atmosféře CO2 a kurz svařování TIG – svařování nerezy v ochranné atmosféře Ar.

Maximální počet účastníků kurzu CO2 je 24.

Maximální počet účastníků kurzu TIG jsou 4.

Předběžné přihlášky u vedoucího svářečské školy do 5. 5. 2023   

Cena kurzu CO2:  6 050 Kč

Cena kurzu  TIG: 6 750 Kč

(splatné do poloviny kurzu!)

V ceně jsou zahrnuty ceny za učebnice, pomůcky ke svařování a v případě úspěšného absolvování doklady svářeče v hodnotě 600 Kč. Účastníci si zajistí pouze poznámkový blok, psací potřeby a pracovní kotníkovou obuv.

Termín: květen-červen 2023 (datum zahájení 29. 5. 2023 v 8:00)

Kurz bude probíhat v ranních i odpoledních hodinách!

Výstup: Svářečský průkaz s kvalifikací ZK135 1.1   nebo pro TIG: ZK141 8

Podmínky pro uchazeče:

  • lékařská prohlídka,
  • uzavřená klasifikace,
  • podepsaná závazná přihláška do kurzu zákonným zástupcem (závazné přihlášky k vyzvednutí u vedoucího svářečské školy nebo ke stažení zde Přihláška CO2, Přihláška TIG),

V případě překročení zájmu bude výběr uchazečů proveden podle těchto kritérií:

  • neomluvená absence,
  • prospěch,
  • omluvená absence.

Výběr uchazečů bude uzavřen   12. 5. 2023.

Termín odevzdání závazných přihlášek  19. 5. 2023

Mgr. Bruno Mrkva – zástupce ředitele pro OV

Jiří Lederer – vedoucí svářečské školy