Zahájení školního roku vyšší ročníky a 1. ročník nástavba – rozpis tříd

Aktuálně

Zahájení školního roku vyšších ročníků a 1. ročníku nástavbového studia se uskuteční 4. 9. 2022 v 8:00 hod. v učebnách:

 

Budova školy:

 

Třída
učebna
            třídní učitel
2.Z
U5
De
3.O
U11
Fa
3.Č
U9
Va
2.Č
U12
Kl
3.E
U8
Ha
3.Z
U6
De
2.E
U7
Ha
4.Č
U10
Da

 

 

Budova domova mládeže:

 

Třída
učebna
            třídní učitel
2.KŠ
I9
Sko
3.KŠ
I7
Koc
2.SP
Čt. klub
Pl
2.N
I14
Be
3.N
I4
Tm
1.A
I16
Ml
2.A
I10
Sla
3.SP
I2
Vl
2.O
I15