Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Aktuálně

8. 7. 2022

23-51-H/01 Strojní mechanik
1.     3Z01   se přijímá
2.     3Z02   se přijímá

23-52-H/01 Nástrojař
1.     3N03   se přijímá
2.     3N02   se přijímá
3.     3N01   se přijímá
4.     3N05   se přijímá
5.     3N04   se přijímá
6.     3N06   se přijímá

23-56-H/01 Obráběč kovů
1.     3OK04   se přijímá
2.     3OK01   se přijímá
3.     3OK03   se přijímá
4.     3OK06   se přijímá
5.     3OK05   se přijímá
6.     3OK02   se přijímá
7.     3OK07   se nepřijímá

Přijatí uchazeči
odevzdávají zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – to znamená do 22. července, pak místo uvolníme pro dalšího uchazeče. Zápisový lístek dostaneš na své ZŠ. Pokud už na ZŠ nechodíš, podej žádost na Krajském úřadě, nejlépe online: (https://www.msk.cz/temata/skolstvi/zapisovy_listek.html)
Rozhodnutí o přijetí se neodesílají, zveřejněním seznamu se výsledky považují za oznámené.
Rozhodnutí nepřijatým uchazečům se odesílá do vlastních rukou zákonného zástupce, majitelům datové schránky bude odesláno datovou schránkou.