Uzavírání klasifikace, opravné zkoušky a opakování ročníku

Aktuálně

Žáci s neuzavřenou klasifikací mají možnost si ji uzavřít 28. – 29. 6. 2022.

Opravné zkoušky lze vykonat, máš-li jednu nebo dvě nedostatečné.
Jednu pětku opravíš 25. 8. 2022, na opravu druhé se dostav 26. 8. 2022.
Opravné zkoušky začínají v 8:00, rozpis komisí bude vždy v ten den viset u sborovny.

Pokud se ti nezadaří a budeš chtít opakovat ročník, musíš hned podat ::žádost o opakování::.