Uzavírání klasifikace, opravné zkoušky a opakování ročníku

Aktuálně

Kdo se nemohl dostavit k uzavření klasifikace, má možnost se do tří dnů omluvit. Klasifikaci na základě uznané omluvenky bude uzavírat 25. 8. 2022.
Ti, co se neomluví, nebo jim omluvenka nebude uznána, mají automaticky nedostatečnou.

_________________________________________________________________________________________

Žáci s neuzavřenou klasifikací mají možnost si ji uzavřít 28. – 29. 6. 2022.

Opravné zkoušky lze vykonat, máš-li jednu nebo dvě nedostatečné.
Jednu pětku opravíš 25. 8. 2022, na opravu druhé se dostav 26. 8. 2022.
Opravné zkoušky začínají v 8:00, rozpis komisí bude vždy v ten den viset u sborovny.

Pokud se ti nezadaří a budeš chtít opakovat ročník, musíš hned podat žádost o opakování.