Společenská odpovědnost

Aktuálně

Dne 9. 5. 2023 jsme v Ostravě obdrželi Čestné uznání za společenskou odpovědnost za rok 2022.  

Tato cena patří celé naší škole, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům a hlavně našim žákům, kteří nám pomáhají myšlenku společenské odpovědnosti realizovat.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.