Projekt TPA – setkání žáků s konzultantem podnikání

Aktuálně

V rámci aktivit projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání (CZ.10.03.01/00/22_003/0000072) se dne 28. 2. 2024 uskutečnilo setkání s konzultantem podnikání.

Ing. Jan Skála ze společnosti Broker Consulting, a.s., seznámil žáky třídy 3.O (obor Obráběč kovů) a 3.Z (obor Strojní mechanik) v rámci finanční gramotnosti s hospodařením s penězi, spořením a investováním, půjčkami, úvěry a finančními prostředky v podnikání.

Tato setkání přispívají k rozvoji našich žáků v oblasti podnikání a finančního plánování.