Podniková stipendia 2024

Aktuálně

Dne 16. 1. 2024 jsme zprostředkovali setkání žáků druhého ročníku učebních oborů strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů, elektrikář-silnoproud a žáků 3. ročníku oboru mechanik seřizovač se zástupci firem FERRAM a. s., OSTROJ a. s., Prestar, s. r. o a STROJÍRNA Vehovský s.r.o..

Záměrem schůzky bylo seznámit žáky a jejich rodiče s podnikovými stipendii, umožňujícími podporu žáků nejen během studia, ale i minimálně dva roky po absolvování oboru.

NABÍDKA STIPENDIA:
 
OSTROJ a.s. Strojní mechanik 5 žáků
  Obráběč kovů 1 žák
  Mechanik seřizovač 1 žák
  Elektrikář silnoproud 1 žák
  Nástrojař 1 žák
 
kontaktní osoba: Dagmar Stloukalová, dagmar.stloukalova@ostroj.cz
 
FERRAM a.s. Strojní mechanik 4 žáci
  Obráběč kovů 1 žák
  Mechanik seřizovač 2 žáci
 
kontaktní osoba: Ondřej Tůma, ondrej.tuma@ferram.cz
 
STROJÍRNA Vehovský s.r.o. Mechanik seřizovač 4 žáci
  Obráběč kovů 4 žáci
 
kontaktní osoba: Matěj Vehovský, matej.vehovsky@vehovsky.cz
 
Prestar, s. r. o. Strojní mechanik 2 žáci
  Obráběč kovů 2 žáci
  Mechanik seřizovač 2 žáci
  Elektrikář silnoproud 2 žáci
kontaktní osoba: Pavel Šejda, pavel.sejda@prestar.cz

 

Stipendium bude žákovi přiznáno a vyplaceno při splnění podmínek daného čtvrtletí:

 

  1. se žák vzdělává v podporovaném oboru vzdělání a současně je žákem střední školy ke dni vyplácení stipendia,
  2. nevykazuje neomluvenou absenci,
  3. nebyla mu uložena důtka ředitele školy,
  4. nebyl podmíněně vyloučen,
  5. nebyl kontrolní průměr hodnocení v předmětech technologie, strojírenská technologie, strojnictví, základy elektrotechniky a technická dokumentace v systému Bakalář horší než stupeň 3 – dobrý,
  6. nebyl kontrolní průměr hodnocení v odborném výcviku v systému Bakalář horší než stupeň
    2 – chvalitebný,
  7. nebyl při celkovém hodnocení z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen stupněm neprospěl nebo neklasifikován,
  8. v oboru mechanik seřizovač nebyl hodnocen v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika horší známkou než dobrý.