Krajská potravinová sbírka

Aktuálně

Do potravinové sbírky 2023 se zapojilo 16 tříd a zaměstnanci školy. Žáci vybrali 701,581 kg trvanlivých potravin,
zaměstnanci 62,509 kg. Celkem jsme předali pořadateli sbírky 764,09 kg potravin.
Největším množstvím potravin přispěla třída 2.A, která vybrala v průměru 15,23 kg na jednoho žáka. Druhá nejštědřejší byla 2.SP s 2,83 kg na žáka, třída 4.Č byla těsně za nimi s 2,79 kg na žáka.

Vedení školy se rozhodlo, že nejaktivnější třídu za jejich úsilí ocení sladkou odměnou. Přejeme dobrou chuť!